top of page

De kracht van samen

Missie

Een toekomstbestendige duurzame wijk... Waar de menselijke maat en sociale cohesie centraal staat.

Visie

Samen invulling geven aan het Duvelhok. Actief verbinden van de wijk, project-ontwikkelaar Dokvast en de gemeente.

Doel buurtparticipatie

Het doel van het wijk initiatief 'ons Duvelhok' is om het Duvelhok in zijn kracht zetten door als buurt duidelijk onze wensen en eisen aan te geven. Hierbij verplaatsen wij ons óók in het perspectief van de projectontwikkelaar en de gemeente, net zoals wij dat als buurt van hen verwachten. Zo komen we samen tot een actieve dialoog en hopelijk tot een geweldige invulling van dit uniek stukje Tilburg.

Het startpunt voor het buurtcollectief is simpel. Duidelijk krijgen:
• Wat wil de buurt niet?

• Wat wil de buurt wel?

 

Hiervoor konden Tilburgers en buurtgenoten terecht op het enquête formulier.

Met de input van de enquête en de tafelsessies (brainstorm avonden) heeft het buurtcollectief de kernwaarden op kunnen halen én de consensus in de wijk.

Binnenkort:
Kernteam Buurtcollectief

bottom of page