top of page
duvelhok2-afsluiter.jpg
Kracht-van-samen.gif

Status update vanuit kerngroep

Waar staan we

Wat wil je wel?
Wat wil je niet?

Op deze pagina houden wij iedereen op de hoogte van de voortgang in de gesprekken met Dokvast en de gemeente Tilburg. Dit hebben wij afgelopen tijd in verschillende presentaties vastgelegd, die wij hier graag met jullie delen. 

Om een goed beeld te krijgen, om vragen voor te zijn en om alles in context te plaatsen vragen wij je om de presentaties chronologisch te bekijken, van deel 1 naar deel 3.

Deel 1 : Proces 

Als kerngroep willen we een zorgvuldig proces doorlopen. We stellen jullie graag op de hoogte welke stappen we t/m mei hebben doorlopen:

Download presentatie deel 1 proces (PDF -1,3Mb)

Deel 2 : Inhoud + uitkomst enquête

Via social media, email nieuwsbrieven, pamfletten is er zowel online als offline een enquête uitgezet in de buurt. Hier de uitkomst:

Download presentatie deel 2 uitkomst enquete (PDF - 2,7Mb)

Deel 3 : Inhoud + uitkomst tafelsessies

De omwonenden van het Duvelhok zijn per pamflet opgeroepen om deel te nemen aan de brainstorm tafelsessies. Hier de uitkomst:

Download presentatie deel 3 uitkomst tafelsessies (PDF - 3,4Mb)

NB: Om tot waarden-bepaling te kunnen komen, hebben we buurtbewoners tijdens tafelsessies gevraagd om te reageren, respectievelijk vrij te associëren op enkele sfeerbeelden.

Ter voorkoming van misverstanden: er staan in presentatie deel 3 geen levensechte ontwerpstudies, maar uitsluitend schetsen ter verlevendiging van de buurtdialoog. Immers, om tot waarden te komen, moet je wel zicht hebben op mogelijke toekomstbeelden.

Kernwaarden & consensus

1e afbeelding: inventarisatie proces 
2e afbeelding: kernwaarden & consensus

Op 15 november 2021 heeft de gemeenteraad van Tilburg ingestemd met een pilot voor de situatie rond het Duvelhok: de gemeenteraad wil actief een participatieproces gaan vormgeven.


Tijdens een eerste bijeenkomst die aan dat participatieproces is gewijd, heeft wethouder Van der Pol een delegatie van de buurt op het hart gedrukt aan te geven “wat de buurt waardevol vindt” in relatie tot het Duvelhok en omgeving. Met dat in het achterhoofd is de buurtcommissie aan de slag gegaan met bovenstaande resultaat.

Suggesties uit buurtonderzoek

Onderstaande 2 video's zijn door de buurtcommissie uitgewerkt naar aanleiding van enquete ten behoeve van de brainstorm sessie 'wat wil je wel, wat wil je niet'.

Woonwerk eenheden
in Duvelhok

Concept woonwijk
Duvelhof

Waar droom jij van?

“Mijn droom is een kwalitatief hoogwaardige aanvulling voor de wijk waar Tilburgers van alle rangen en standen kunnen wonen”

Bert de V.

"Graag veel aandacht voor groen en watermanagement. Het is nu zo'n versteende plek"

Linda van J.

"Sociale invulling voor ouderen, waarbij de nadruk ligt op het tegengaan van eenzaamheid"

Peter K.

Overzichtsfoto-Duvelhok-Duveldorp.jpg

De kracht van samen

Samen naar een toekomstbestendige en duurzame wijk...
Waar de menselijke maat en sociale cohesie centraal staat.

bottom of page