top of page

Wat wil je niet? Wat wil je wel?

Jouw mening telt!

De enquête is breed uitgezet in de buurt met als sluitingsdatum 17 januari 2022. De resultaten vind je terug onder menu item 'status'.

Heb je na de sluitingsdatum nog ideeën? We houden het enquête formulier open. Ook kun je je mening/ideeën doorgeven via het contactformulier. 

De gemeenteraad heeft aangegeven dat het plan met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het Duvelhok en het achterliggende parkeerterrein (Duveldorp) terug moet naar de tekentafel.
Via buurtparticipatie starten we samen met projectontwikkelaar Dokvast met een leeg vel. En dat is goed nieuws! Vertel ons wat jij wel en niet wil, dan nemen wij dit mee in het overleg met Dokvast en de gemeente.

Wat wil je niet?

Vertel ons waar je je zorgen over maakt. Is dat bijvoorbeeld grote bebouwingsdichtheid, parkeeroverlast en daarmee gepaarde aspecten van verkeersveiligheid en geluidsoverlast? Of is het bijvoorbeeld de mogelijke aantasting van het monument of de bomen op het terrein? 

Wat wil je wel?

Hoe ziet jouw ideale invulling er uit? En wat vind je realistische bebouwing? Kom met jouw ideeën!

Enquête

duvelhok2-afsluiter.jpg

Heb je ideeën voor het Duvelhok of Duveldorp?

Neem contact op

bottom of page